Kinizm Üzerine

Kinizm nedir?  Kinizm ya da sinizm, Sokrates’in öğrencisi olan Antisthenes’in öğretisi. Anthisthenes, mutluluğa ancak erdemle ulaşılacağını ve bu erdemin de dünyevi hazları red etmekle mümkün olabileceğini (mülkiyet, aile, din v.b. değer ve yargıları reddederek) savunmuştur. Kinizme ün kazandıran asıl kişilik ise Anthisthenes’in öğrencisi Diyojen’dir. Yunanca ‘köpeklik-köpeksilik’ anlamına gelen bu kavram; batı dillerinde, her şeye alay […]