Toplum

Diğerleri, Bölüm: Anomali Kerhanesi, Kısım: Toplumun İnsanlarındaki Adilik, 1 Yaptığınız kötülükler için korkun. Tanrı bizi affedebilecek kadar merhametli olsaydı, buraya hiç göndermezdi. Tabii sıcak evlerinde kış hikayeleri dinleyenler ile soğuk betonlarda yalın ayak polisten kaçanlar var dünyada. İyi olan hangisi peki? Barışı  savaşı besleyenler ister hep, inanın bana.  Kitlelerin daima pragmatist ve köktenci kararları ile […]